ปศุสัตว์บุรีรัมย์ พ่นยาฆ่าเชื้อกันหวัดนก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สั่งการให้ปศุสัตว์ทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว ควบคุมและป้องกันไข้หวัดนก ออกเอ็กซเรย์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อในพื้นที่เสี่ยง เช่น แหล่งอาศัยของนกน้ำ นกประจำถิ่น และนกอพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาอาศัยทำรังวางไข่ ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี รวมทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงหลังจากช่วงนี้ สัตว์มีสภาพร่างกายอ่อนแอ เอื้อต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย พร้อมกันนี้ยังได้ประสานกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่มีนกอพยพ และนกธรรมชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อโรคดังกล่าว แพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง