รมช.เกษตร หนุนปชช.ร่วมปลูกยาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หนองน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแคน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางร่วมประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีของตำบลเหล่าปอแดง ได้กล่าวกับประชาชนว่า รัฐบาลต้องการเห็นความสามัคคี ของประชาชน ไม่ว่าจะใส่เสื้อสีไหน เหมือนวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ฝีพายทุกคนใส่เสื้อหลากสี แต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการร่วมสืบสานประเพณี ของท้องถิ่น พร้อมกล่าวถึงการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราอีก 800,000 ไร่ ว่าเป็นการเปิดโอกาส ให้คนยากจนจริงๆ มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนให้ปลูกคนละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ที่ยังยืน โดยพื้นที่ต้องเป้าหมายประมาณ 800,000 ไร่ แต่เป็นพื้นที่ภาคอีสาน 550,000 ไร่ ภาคเหนือ 150,000 ไร่ ภาคตะวันออกและภาคกลาง 100,000 ไร่ ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2555