ปชช.ลำปาง 150 คน ปลูกป่ารักษาธรรมชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริเวณป่าชุมชนและสวนป่าสมุนไพร บ้านนางแล ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายอุทาน ชวเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำประชาชนและชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวนกว่า 150 คน ปลูกต้นไม้ตามโครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นป่า ของท้ายหมู่บ้านในตำบลปงยางคก กว่า 100 ไร่ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการร่วมกันลดสภาวะโลกร้อน และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน เพื่อร่วมกันฟื้นฟูพื้นป่าธรรมชาติ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า นานาชนิด พร้อมด้วยยังเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งหาของป่า ของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในการทำกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ ได้เข้าถึงธรรมชาติ รู้จักร่วมกันรักษาธรรมชาติสืบไป