สันนิบาตอาหรับให้เวลาสหรัฐฯเจรจาอิสราเอล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรดานักการทูตสันนิบาตชาติอาหรับ มีมติร่วมกันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มชาติอาหรับในลิเบีย เรียกร้องให้เหล่าผู้นำชาติอาหรับ หาทางเลือกอื่น หากความพยายามเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางกับอิสราเอลล้มเหลว

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยว่า กลุ่มชาติอาหรับเห็นพ้องให้เวลาสหรัฐฯ อีก 1 เดือน ทำหน้าที่คนกลางเจรจากับอิสราเอลถึงกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลาง หลังอิสราเอลไม่ยอมยืดเวลาการหยุดสร้างนิคมชาวยิวในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์ ทำให้สันนิบาตอาหรับยอมยืดเวลาให้สหรัฐฯ ทำงานอีก 1 เดือน นอกจากนั้น สันนิบาตอาหรับยังกดดันสหรัฐฯ ให้ยอมรับการประกาศรัฐปาเลสไตน์เพียงฝ่ายเดียว โดยปราศจากอิสราเอลรับรองด้วย