รฟท.หาดใหญ่หันมาใช้การจำหน่ายตั๋วแบบเก่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่ ประชาชนได้ร้องเรียนไปยัง ฝ่ายบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการจองตั๋วล่วงหน้าของสถานีรถไฟหาดใหญ่ ซึ่งไปรวมถึง ช่องขายตั๋วปกติ จากที่แยกส่วนเปิดให้บริการเฉพาะ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและเดือดร้อน เนื่องจาก การบริการที่ค่อนข้างติดขัดและล่าช้า โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนที่รถไฟใกล้ออก เพราะผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วปกติกับที่จองตั๋วล่วงหน้า ต้องเข้าคิวปะปนกัน

ล่าสุด ในวันนี้ทางฝ่ายบริหารสถานีรถไฟหาดใหญ่ ยอมกลับมาใช้การให้บริการ
แบบเก่าแล้ว โดยการแยกส่วนการจองล่วงหน้ากับจองตั๋วรายวันออกจากกัน หลังจากที่ ฝ่ายบริหาร ได้มีหนังสือด่วนให้ยกเลิก เพื่อรอศึกษาผลดีผลเสียการใช้ระบบเก่ากับระบบใหม่ ไปอีก 3 เดือน และไม่ให้กระทบกับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ ช่วงสุดสัปดาห์และเทศกาล ที่มีผู้โดยสารหนาแน่น