พิษโคลนสีแดง ในฮังการีลดลง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่รัฐบาลฮังการี เปิดเผยวานนี้ว่า ความเข้มขนของโลหะหนักที่เป็นพิษ ซึ่งไหลมาพร้อมกับโคลนสีแดงจากโรงงานอะลูมิเนียมในฮังการี ซึ่งไหลลงแม่น้ำดานูบ เมื่อวันพฤหัสบดี มีระดับที่สามารถยอมรับได้ในน้ำดื่ม

ทั้งนี้ ตะกอนสารพิษที่ไหลลงสู่แม่น้ำดานูบอันกว้างใหญ่ ส่งผลให้ ความเข้มขนของสารพิษลดลง ซึ่งจากการอ่านค่า pH ล่าสุด อยู่ที่ระดับ pH 9 ซึ่งแทบจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางชีวภาพ

แม้จะเป็นข่าวดีที่ด้านความเสี่ยงต่อความเสียหายทางชีวภาพที่จะลดลง แต่จากการทดสอบคุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการของกลุ่มกรีนพีซ ระบุว่า ยังมีความเข้มขนของโลหะหนัก ในปริมาณที่สูง