ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพฯโรงครัวหนองไผ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี อันเนื่องมาจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เหล่ากาชาดและส่วนราชการ จัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยขึ้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2553 พร้อมกันนี้ ทรงโปรดให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน และเยี่ยมราษฎร โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 9 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎร ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จำนวน 1,030 ถุง และถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 25 ถุง ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอ
ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ต่อจากนั้นเดินทางเยี่ยมราษฎรที่พิการ และสูงอายุ จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยดังกล่าว