วรรณรัตน์เปิดจุดจำหน่ายE85แห่งแรกในเหนือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดจุดจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E85 แห่งแรก ที่ภาคเหนือ ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาถนนมหิดล จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวว่า กระทรวงพลังงาน มีเป้าหมายใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น 20% ภายในปี 2565 และมีมาตรการจูงใจ อย่างเช่น การกำหนดราคาเชื้อเพลิง ที่ใช้พลังงานทดแทนเป็นส่วนผสม ให้มีราคาถูกกว่าราคาน้ำมันปกติ การเพิ่มสัดส่วนค่าการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ขายแก๊สโซฮอล์มากขึ้น และมาตรการทางภาษี เช่น ปรับลดภาษีสรรพสามิต สำหรับผู้ประกอบการรถยนต์ ที่หันมาผลิตรถที่ใช้พลังงานทดแทน

อย่างไรก็ตาม สำหรับปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นขณะนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงขึ้น ซึ่งโชคดีที่ค่าเงินบาทแข็งค่า จึงทำให้ปรับขึ้นเพียงลิตรละ
60 สตางค์ ไม่เช่นนั้น อาจสูงถึงลิตรละ 1 บาทได้ ทั้งนี้สำหรับปั๊มน้ำมันบางจาก ของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 และ E20 ที่มียอดการจำหน่ายสูง เป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดย 8 เดือนแรกของปีนี้ มีมูลสูงถึง 27 เท่า โดยมีรถยนต์ที่ใช้ E85 ถึง 170 คัน