นอภ.แม่ฟ้าหลวงมอบถุงยังชีพเหยื่อดินทรุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศักดิ์ชัย หงษ์ทอง นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นำกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง และ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย นำถุงยังชีพ มีข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเงินสด มอบให้กับราษฎร ของบ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 ครอบครัว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดินทรุดตัว และเกิดรอยแยกขนาดใหญ่จนทำให้บ้านพังเสียหาย โดยได้มอบถุงยังชีพครอบครัวละ 2 ชุด และเงินสดครอบครัวละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นการเยี่ยวยาจิตใจ ที่ต้องอพยพครอบครัวมาอาศัยยังศูนย์รวมใจกลางหมู่บ้าน และไปอาศัยยังบ้านญาติ ในขณะที่เจ้าของบ้านทั้ง 8 หลัง ก็เร่งรื้อโครงสร้างและตัวบ้าน ออกจากพื้นที่ดินทรุดตัว เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของกรม
ทรัพยากรธรณีวิทยา ได้เข้าไปตรวจสอบโครงสร้างดินใต้อาคาร เพื่อหาสาเหตุดินทรุดอย่างแท้จริง และในวันพรุ่งนี้ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะลงพื้นที่บ้านสันติคีรี เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุและฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดินทรุดตัว บนดอยแม่สลองอย่างถาวรต่อไป