บุรีรัมย์ตรวจราคาผักกันพ่อค้าเอาเปรียบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจราคาพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ป้องกันพ่อค้า แม่ค้า ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า ผักหลายชนิด มีราคาสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะมะนาว มีราคาสูงถึงลูกละ 5-6 บาท ซึ่งกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า อ้างว่า สาเหตุที่ราคาพืชผักแพงในช่วงนี้ เนื่องจากแหล่งเพาะปลูกในหลายพื้นที่จังหวัด ประสบปัญหาน้ำท่วม ผลผลิตเสียหาย ทำให้ผักขาดตลาด ส่งผลให้พืชผักมีราคาแพง ส่วนสินค้าประเภทอื่น ที่นิยมนำไปประกอบอาหารเจ ยังพบว่า ราคายังเป็นปกติ ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน ได้ย้ำเตือนให้พ่อค้า แม่ค้า อย่าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาพืชผัก หรือสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลกินเจ มากกินความเป็นจริง พร้อมทั้งให้มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หรือ อย่าขายแพงเกินความเป็นจริง เอาเปรียบผู้บริโภค