แรงงานประท้วง จี้รัฐขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(ทำเีนียบรัฐบาล) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ และนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นำแรงงานไทยกว่า 200 ชีวิตเ้ข้าชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล ด้านถนนพิษณุโลก ตรงข้ามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยเรียกร้องให้รัฐบาลลงนามรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยเรื่องการรวมตัวร่วมเจรจาต่อรอง

นอกจากนี้เครือข่ายองค์กรแรงงานยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้อยู่ในอัตรา 421 บาทต่อวัน โดยคำนวณจากอัตราเงินเฟ้อและอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับการขึ้นค่าจ้าง