ILOชุมนุมหน้าทำเนียบร้องขึ้นค่าแรง

ILOชุมนุมหน้าทำเนียบร้องขึ้นค่าแรง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายองค์กรแรงงาน ในนามของ คณะทำงานผลักดันอนุสัญญาไอแอลโอ นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน นางสาลี แซ่เตีย พร้อมกลุ่มแรงงาน กว่า 500 คน เดินทางมาชุมนุมยังถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เต็ม 2 ช่องทางการจราจร พร้อมอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ รัฐบาลผลักดันการให้ สัตยาบัน อนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ซึ่งมีสาระสำคัญในการรณรงค์ผลักดันค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ใช้แรงงาน ให้มีความเหมาะสมกับค่าครองชีพของประชาชนผู้ใช้แรงงาน เป็น 421 บาทต่อวัน เท่ากันทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานชุดดังกล่าว เคยเดินทางมายื่นหนังสือต่อ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกฯ ด้านสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปีที่ผ่านมา