องคมนตรีเป็นปธ.ประเพณีสืบชะตาหลวงชม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานประเพณี สืบชะตาหลวงผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2553 เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสครบรอบ 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้สูงอายุทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมกว่า 10,000 คน ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เปิดเผยถึง พระอาการประชวรของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ว่า ทั้ง 2 พระองค์ มีพระสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และดีขึ้นเรื่อย ๆ จึงขอให้ พสกนิกรชาวไทย ที่มีความเป็นห่วงสบายใจได้ โดยสาเหตุที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงประทับรักษาพระองค์ ที่ โรงพยาบาล เพื่อบริหารพระวรกายและมีคณะแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งสะดวกกว่าการไปพักที่พระตำหนัก

ทั้งนี้ ยังชื่นชมการจัดงานของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เห็นผู้สูงอายุเป็นปูชนียบุคคล ที่จะเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปอย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ขณะนี้ผู้สูงอายุของประเทศไทย มีประมาณ 8,000,000 คน ส่วนจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน มีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 14 ซึ่งสูงเกินเกณฑ์เฉลี่ยต่อประเทศ และคาดหมายว่า ในปี 2563 จำนวนผู้สูงอายุ จะสูงขึ้น เป็นร้อยละ 20 หรือ ประมาณ 12,000,000 คน