มท.1 สั่งหน่วยงานเฝ้าระวังอุทกภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย และพัฒนาเมือง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสภาพอากาศ ในระยะนี้ ลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ในการนี้ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ติดตามสถานการณ์ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

โดยให้ผู้ว่าราชการ แต่ละจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ำต่างๆ ในพื้นที่ และแจ้งเตือนประชาชน ให้ซักซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์เตรียมสถานที่ปลอดภัย เพื่อเป็นจุดรวมพล และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ อยู่เวรเฝ้าระวังเป็นพิเศษตลอด 24 ช.ม. รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร และแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง ไม่ให้ลูกหลานลงไปเล่นน้ำ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต หรือ อาจถูกไฟฟ้าชอร์ตได้ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีปัญหา และข้อร้องเรียนตามมาภายหลัง