ปธ.กมธ.ทหารแถลงกองทัพแจงการตั้งกองพลที่7

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎร หลังได้รับคำชี้แจงจากตัวแทน กองทัพบกเกี่ยวกับการจัดตั้งกองพลทหารราบที่ 7 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยทางกองทัพให้เหตุผลว่า เพื่อเตรียมพร้อมต่อภัยที่อาจจะคุกคาม จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีการจัดหาอาวุธเก็บไว้ รวมทั้งเป็นการปรับกลยุทธ ให้กองทัพมีกำลังทัดเทียม นอกจากนี้ ยังมีภารกิจอีกหลากหลายประเภท ทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาบุกรุกป่าไม้ รวมถึงปัญหาคนหลบหนีเข้าเมือง

ทั้งนี้กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่ากำลังพลในหน่วยทหารต่างๆ ของภาคเหนือ ยังมีกำลังไม่สมบูรณ์ จึงไม่สมควรตั้งกองพลทหารราบที่ 7 อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการ ไปศึกษาถึงความเหมาะสม ว่าเห็นควรให้จัดตั้งต่อไปหรือไม่ ส่วนกรณีที่อาวุธในกองคลังแสง จังหวัดลพบุรี สูญหายนั้นกรรมาธิการการทหารขอตำหนิ ที่กองทัพไม่ส่งตัวแทนมาชี้แจง มีเพียงผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เข้ามาชี้แจงเพียงเท่านั้น โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ชี้แจงว่าทหารไม่ให้ข้อมูลรายละเอียด ของอาวุธที่สูญหาย จึงทำให้มีความยากลำบากในการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ กรรมาธิการจะออกหนังสือเชิญ ให้กองทัพส่งคนมาชี้แจงกรณี ดังกล่าวอีกครั้ง ขณะที่ ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช เลขานุการกรรมาธิการการทหาร กล่าวถึงกรณี ที่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ลักลอบขโมยอาวุธจากคลังแสงว่า กรรมาธิการมีความเป็นห่วงว่า จะเป็นการจับแพะเนื่องจากเชื่อว่าบุคคลที่เป็นลูกจ้างและบุคคลภายนอก ไม่น่าจะมีความสามารถดำเนินการได้