นร.นศ. แห่เข้าคัดเลือกเป็นองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม

นร.นศ. แห่เข้าคัดเลือกเป็นองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

จ.นครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้เป็นประธานในพิธีารประกวดคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมเพื่อเข้าพิธีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เทศกาลตรุษจีนที่จะมีการจัดงานในวันที่ 27 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ 2554ซึ่งการคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมได้กระทำติดต่อกันมานานหลายปีแล้วและในปีนี้ได้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์และเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายในจังหวัดนครสวรรค์ อายุตั้งแต่ 16 ปี - 22 ปี ที่ครอบครัวสนับสนุนเข้าสมัครแข่งขันคัดเลือกรวม 42 คน

เป็นการคัดเลือกรอบแรกเหลือ10 คนและ 5 ค นและในจำนวน 5 คนจะไปทำพิธีไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ศาลเจ้าแม่หน้าผา และทำพิธีเสี่ยงทาย(ปัวะปวยที่จะโยนไม้รูปกระจับผ่าซีก 3 ครั้ง ครั้ง 1และ 2 ไม้ต้องคว่ำ 1 หงายหนึ่ง ครั้งที่ 3 ไม้ต้องคว่ำทั้งหมด) จึงถือว่าผ่าน

ผู้ได้รับการคัดเลือก 5 คนสุดท้ายจะมี 1 คนจะได้เป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมอีก 4 คน จะเป็นธิดามังกรเข้าร่วมขบวนแห่เจ้าในเทศกาลตรุษจีน

ผลจากการเสี่ยงทายปรากฏว่า น.ส.เมวลี จิโรจนนุกุลได้รับเลือกจากพิธีเสี่ยงทายให้ได้รับตำแหน่งองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมประจำปี 2553/2554