Chiang Mai GMS Fair 2010 มหกรรมสินค้า 6 ประเทศ ลุ่มน้ำโขง

Chiang Mai GMS Fair 2010 มหกรรมสินค้า 6 ประเทศ ลุ่มน้ำโขง
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้า 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง” หรือ “Chiangmai GMS Fair 2010” ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. – 3 ต.ค. 2553 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงาน มี การออกร้านจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า OTOP, SMEs, OPOP, ผลิตภัณฑ์เด่นทั่วประเทศ สุดยอดสินค้าและบริการจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (กลุ่มประเทศ GMS : Great Maekhong Sub-region) กว่า 600 ร้าน การประชุมวิชาการนานาชาติ การแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ GMS และการแสดงของกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นประจำทุกวัน ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานดังกล่าว ด้วย