เร่งนายกฯ ปลดผู้บริหารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทั้งคณะทันที!!

เร่งนายกฯ ปลดผู้บริหารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทั้งคณะทันที!!
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ เครือข่ายประมงพื้นบ้าน ทีมเตรียมความพร้อมชุมชนบ้านน้ำเค็ม ได้ทำจดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้ปลดผู้บริหารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทั้งคณะ

จดหมายมีใจความว่า

ตามที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ออกมากล่าวขอโทษผ่านสื่อมวลชนและจะ เร่งดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวให้เป็นที่เรียบร้อย โดยนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  ออกมายืนยันว่าไม่มีการปลดผู้บริหารด้วยสาเหตุความผิดพลาดของระบบการเตือนภัยที่เกิดขึ้นเพราะเป็นเพียงระบบอีเล็คทรอนิกส์ที่ผิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้น
 
ทางเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ  ทีมเตรียมความพร้อมชุมชนบ้านน้ำเค็ม  เครือข่ายประมงพื้นบ้านและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ ได้หารือร่วมกันว่า จากความผิดพลาดที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติเป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว  เครือข่ายไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป เพราะสาเหตุของปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถบริหารงานบุคคลและ ระบบการทำงานภายในศูนย์ฯได้อีกต่อไป
 
ทางเครือข่ายฯจึงขอยืนยันให้นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  ปลดผู้บริหารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทั้งชุดเพื่อยืนยันในความรับผิดชอบ ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  เพราะเครือข่ายฯไม่สามารถฝากชีวิต  ความไว้วางใจกับผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และขณะเดียวกันรัฐบาลต้องหาคนกระทำผิดมาลงโทษทางวินัยด้วย  เพราะการกระทำดังกล่าวเปรียบเสมือนการพยายาฆ่าประชาชนทางอ้อม  สภาพจิตใจ  ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่ฝากรอยจารึกไว้ในใจอีกโดยไม่สามารถฟื้นคืนความ ศรัทธากลับมาดั่งเดิมได้อีก
 
ทางเครือข่ายฯ  และผู้ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัดอันดามัน  นัดประชุมและกำหนดท่าทีต่อการกระทำดังกล่าวของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และความรับผิดชอบของรัฐบาล  ในวันที่ 16  กันยายน  เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิอันดามัน  จังหวัดตรัง  เพื่อเตรียมการเคลื่อนไหวร่วมกันจนถึงที่สุด  เพราะถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงจนไม่สามารถยอมรับได้  แต่รัฐบาลคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก  คนในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามันจะกำหนดท่าทีอย่างเป็นทางการ  โดยจะแถลงข่าวร่วมกันใน  เวลา  13.00 น.  ตามวันและสถานที่ดังกล่าวต่อไป จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาร่วมกันในการหาคนกระทำการโดยประมาท  และหมดความเชื่อถือ จนอาจเสียหายถึงชีวิตได้โดยด่วน