บุรีรัมย์ป่วยโรคฉี่หนูมากเป็นที่2ของปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ระดมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ทั้งจังหวัด ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย โรคเล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือ โรคฉี่หนู เข้ารับความรู้วิธีแนวทางป้องกันและควบคุมโรค พบว่า ทั้งจังหวัดมีผู้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู เข้ามารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ แล้วจำนวน 417 ราย เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และจากข้อมูลของ สำนักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยด้วย โรคเล็ปโตสไปโรซิส แล้ว จำนวน 2,621 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.13 ต่อประชากร 100,000 คน และมีรายงานผู้เสียชีวิต 26 ราย ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการฟื้นฟูพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีศักยภาพที่มีการรักษาและการควบคุมป้องกันโรค เพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นหลัก