นักท่องเที่ยวตื่นถ่ายรูปติดผีหัวขาดแพร่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เกิดเหตุการณ์แปลกขึ้นที่ จ.แพร่ เมื่อนักท่องเที่ยว เข้าไปเยี่ยมชมภายในคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ถ่ายภาพ บริเวณหน้าคุ้มออกมาแล้ว พบว่าภายในภาพมีเงาชัดเจนปรากฏเป็นคนหัวขาดสวมเสื้อสีแดงอยู่ด้านหน้า รูปปั้นเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่ สร้างความแตกตื่นให้กับผู้พบเห็นและ
วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา สำหรับคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อดีตเคยเป็นที่พักของเจ้าหลวงผู้ครองนคร แพร่ ภายหลังเปลี่ยนที่พักผู้ว่าฯ แพร่ และปัจจุบันองค์การบริหารส่วน จ.แพร่ ได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ สำหรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชม มีอายุ 103 ปี