ผลสรุป ธปท. หารือ ธนาคารพานิชย์ ยอมลดค่าธรรมเนียม 1 รายการ

ผลสรุป ธปท. หารือ ธนาคารพานิชย์ ยอมลดค่าธรรมเนียม 1 รายการ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ผลหารือ ธปท. กับธนาคารพานิชย์ สรุปลดค่าธรรมเนียมเพียงหนึ่งรายการ คือ การโอนเงินระหว่างบัญชีข้าม ธนาคารเหลืออัตราเดียว คือ โอนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท คิดอัตรา 12 บาทต่อรายการ ธปท.ยันเดินหน้าต่อไป

     นายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท.สายระบบข้อสนเทศ ฝ่ายระบบการชำระเงิน เปิดเผย ผลหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ไทย 17 แห่ง ธปท. สายเสถียรภาพระบบการชำระเงิน เรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ว่า ในการประชุมครั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินที่สามารถตกลงกันได้ว่าจะยกเลิกการเก็บ ค่าธรรมเนียมมี 1 รายการคือ การโอนเงินระหว่างบัญชีข้ามธนาคาร ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (Bulk Payment Credit) ซึ่งในขณะนี้คิดอัตราค่าธรรมเนียม กรณีไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 12 บาท กรณีมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตรา 40 บาท และกรณีมากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท คิด 100 บาท โดยภายในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ทุกแห่งพร้อมจะลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีข้าม ธนาคารเหลืออัตราเดียว คือ โอนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท คิดอัตรา 12 บาทต่อรายการ

        แต่ขอเรียกร้องของ ธปท.ได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการ ทางการเงินข้ามเขต ( กรุงเทพปริมณฑล กับต่างจังหวัด) อีก 3 รายการ อันประกอบด้วย 1.ค่าธรรมเนียมการฝากถอนข้ามเขต ทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  2.ค่าธรรมเนียมขึ้นเงินเช็คข้ามเขต  3.การโอนเงินข้ามธนาคารผ่านตู้เอทีเอ็ม (ORFT) ยังไม่สามารถตกลงกันได้ แต่ขอยืนยันว่าทั้ง 3 รายการยังเป็นเป้าหมายที่ทาง ธปท. จะพยายามต่อไป