ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์หวั่นโรคที่มากับฝนระบาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ตึกเด็กโต โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด เข้าตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคไข้ฉี่หนู กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์พายุฝนตกหนัก กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ภายในจังหวัดซึ่งฝ่ายเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุข ระบุว่าตลอดปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนูแล้วอย่างน้อย 119 ราย เสียชีวิต 3 คน ขณะที่โรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พบผู้ป่วยแล้ว 59 ราย เสียชีวิต 1 คน กับโรคไข้เลือดออก พบมากในช่วงหน้าฝนถึง จำนวน 683 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระบุว่าปัญหาที่น่าห่วงเป็นเรื่องของโรคไข้เลือดออก เพราะการระบาดของผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นเด็กที่ถูกยุงกัดในโรงเรียน ซึ่งทางสถานศึกษายังต้องทำการรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุกสัปดาห์ ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วม ขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากตลอดทั้งสัปดาห์นี้ จะมีพายุเข้ามาอีกหลายระลอก ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักประชาชน ที่อาศัยอยู่ท้ายน้ำยังคงต้องเฝ้าระวัง