สภา หยิบ พ.ร.บ. สตง. มาพิจาณาก่อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระแรก โดย นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการ แสดงความไม่เห็นด้วย หาก ส.ส. จะคว่ำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพราะได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร มาแล้วครั้งหนึ่ง และไม่น่าจะขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการให้อำนาจ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มากเกินไป พร้อมเชื่อว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วย ป.ป.ช. ตรวจสอบทุจริต รวมทั้งเชื่อว่า หากร่างนี้ตกไป เกรงจะมีผลกระทบต่อการสรรหา ผู้ว่า สตง. คนใหม่ด้วย

ขณะที่ นายแพทย์วรงค์เดช กิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ จะไม่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และไม่เกี่ยวกับ กระบวนการสรรหาตัว ผู้ว่า สตง.คนใหม่ อีกด้วย เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุว่า การสรรหา สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอกฎหมายฉบับนี้ และไม่เห็นด้วยหากจะให้ สตง. มาช่วย ป.ป.ช. ตรวจสอบทุจริต เพราะจะทำให้เกิดความสับสนในอำนาจหน้าที่ของ 2 หน่วยงาน