จีน ร้องเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ซี จี้นผิง รองประธานาธิบของจีน ได้กล่าวปาฐกถาในการเปิดประชุม Second World Investment Forum ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัดว่า ตอนนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันกับบริษัทข้ามชาติของจีนหลายรูปแบบ เพื่อขยายการลงทุนและการพัฒนาไปยังต่างประเทศ ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้เริ่มดำเนินการเพื่อเปิดกว้างในหลายระดับ ทั้งการเปิดการลงทุนและการใช้แนวทางใหม่ๆ ในการลงทุนและเพิ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ

ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนชี้ให้เห็นจีนเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก ในการลงทุนทางตรง ในต่างประเทศ (ODI) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนกว่า 5.65 หมื่นล้านดอลลาร์ และในปี 2552 จีนมีบริษัทที่ดำเนินงานในต่างประเทศ ทั้งหมด 13,000 บริษัท และมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ส่วนปีที่แล้วบริษัทของจีนใช้เม็ดเงินลงทุน กว่า 2.457 แสนล้านดอลลาร์ ใน 177 ประเทศ

นอกจากนี้ นายซี ยังกล่าวด้วยว่า ในขณะที่จีนกำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจแบบเปิด จีนก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพิ่มศักยภาพการพัฒนาประเทศตนเอง อย่างมีเอกภาพ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการดำรงชีพและลดช่องว่างจากประเทศพัฒนาแล้ว