ลาดกระบังสีขาวป้องกันยาเสพติด

ลาดกระบังสีขาวป้องกันยาเสพติด
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงาน ปปส. กทม. ฐานะหน่วยงานกลางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบกิจการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จัดทำ "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง" โดยมีพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการและเปิดปฏิบัติการค้นหา รักษา เฝ้าระวัง สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังสีขาว ในวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เกิดขึ้นจากการบูรณาการ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่าง สำนักงาน ปปส. กทม., กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, สำนักงานป้องกันและบำบัดการติด ยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตลาดกระบัง, และสถานประกอบกิจการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

โดยได้ร่วมกันสานต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาวที่มีการยกระดับมาจากโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน และประสพผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยสามารถส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งพัฒนาปฏิบัติงานตามเกณฑ์โรงงานสีขาวป้องกันยาเสพติด ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 และในวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ประกาศให้นิคมอุตสาหกรรมบางชันสีขาวป้องกันยาเสพติดแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องจากประสพความสำเร็จในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการภายในนิคมฯ ทุกแห่ง รวม 76 แห่ง เข้าร่วมโครงการครบ 100%

สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ได้กำหนดเป้าหมายให้สถานประกอบกิจการทั้ง 225 แห่ง ในพื้นที่ฯ ดำเนินงานตามเกณฑ์โรงงานสีขาวให้ครบทุกแห่งเพื่อประกาศเป็นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังสีขาว"

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการและเปิดปฏิบัติการค้นหา รักษา เฝ้าระวัง สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังสีขาว ในวันที่ 26 สิงหาคม นี้ สำนักงาน ปปส.กทม. จะมอบชุดตรวจหาสารเสพติดให้แก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และจะมีการประกาศเจตนารมฯของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นภาคีร่วมกัน รวมถึงมีการจัดอภิปราย มุ่งมั่น...สู่การประกาศเป็นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังสีขาวป้องกันยาเสพติด ในปี 2544 " สำหรับการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังสีขาวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการ ทุกวันพุธ เวลา 15.15-16.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

 

 

 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!