ไม่มีหญิงสาวในบทกวี ซิวซีไรต์ 2553

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี ซิวซีไรต์ 2553
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กลอนเปล่า  "ไม่มีหญิงสาวในบทกวี" ของซะการีย์ยา อมตยา คว้ารางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมซีไรต์ของไทย 2553 จากผลงานส่งชิงรางวัลทั้งหมด 71 เล่ม 

คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ ซีไรต์ ประจำปี 2553 ได้ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการแล้ว โดยปีนี้ กวีนิพนธ์ ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ คือ กวีนิพนธ์ที่ชื่อว่า 'ไม่มีหญิงสาวในบทกวี' ผลงานของ ซะการีย์ยา อมตยา นักเขียนหนุ่มแห่งริมเขาบูโดจังหวัดนราธิวาส ผู้เคยฝากผลงานแปล รวมถึงมีงานเขียนตีพิมพ์ตามหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับทัศนะของคณะกรรมการตัดสิน ที่ให้ไว้ต่อบทกวีของ ซะการีย์ยา อมตยา คือ...ผลงานเล่มนี้ เป็นกวีนิพนธ์ที่นำเสนอภาพและแนวคิด เพื่อการดำรงและดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ที่ผสมผสานวรรณศิลป์ ปรัชญา และศิลปะเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ประกอบด้วยเนื้อหาหลากหลายมิติ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับสังคม โดยไม่ผูกกับยุคสมัย ไม่มีพรมแดน ข้ามมิติเวลา และมิติพื้นที่ มีความลุ่มลึก กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและขบคิดและคิดต่อ

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี ของ ซะการีย์ยา อมตยา (สำนักพิมพ์หนึ่ง) เป็นกวีนิพนธ์แบบไร้ฉันทลักษณ์ (free verse) ที่มีความสั้น-ยาวแตกต่างกันตั้งแต่ 11 บรรทัดจบในครึ่งหน้าจนถึงร้อยกว่าบรรทัดหลายหน้าจบ รวม 36 บท โดยสื่อประสบการณ์และทัศนะอันหลากหลายของผู้แต่ง ตั้งแต่การสำรวจตนเอง ทัศนะต่อบทบาท ธรรมชาติ หน้าที่ของกวีและกวีนิพนธ์ ไปจนถึงทัศนะต่อมนุษย์ ชีวิต ปรากฏการณ์และสถานการณ์ร่วมสมัยในสังคมทั้งในระดับบุคคลและก้าวไปถึงระดับ มนุษยชาติโดยเชิญชวนให้ผู้อ่านร่วมคิดไปกับเขา แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ผู้อ่านและผู้แต่งมองเห็นหรือค้นพบอาจไม่ใช่สิ่งคำตอบเดียวกัน

 
สำหรับกวีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลวรรณกรรม สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) 6 เล่ม คือ

1."ฉันอยากร้องเพลงสักเพลง" ของศิริวร แก้วกาญจน์ (สำนักพิมพ์ผจญภัย) รวมกวีนิพนธ์ของนักเขียนรางวัลศิลปาธร

2."เดินตามรอย" ของวันเนาว์ ยูเด็น (แพรวสำนักพิมพ์) โคลงโลกนิติ 80 บท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

3."ในความไหวนิ่งงัน" ของ "นายทิวา" (สำนักพิมพ์ออน อาร์ต) กวีนิพนธ์ที่สะท้อนการเมืองท่ามกลางความขัดแย้ง และเสนอแนวทางแก้ปัญหา

4."เมืองในแสงแดด" ของโกสินทร์ ขาวงาม (สำนักพิมพ์คำสมัย) บทร้อยกรองสะท้อนภาพชีวิตประจำวัน

5."ไม่มีหญิงสาวในบทกวี" ของซะการีย์ยา อมตยา (สำนักพิมพ์หนึ่ง) เป็นกวีนิพนธ์แบบไร้ฉันทลักษณ์

 6."รูปฉายลายชีพ" ของโชคชัย บัณฑิต (สำนักพิมพ์มิ่งมิตร) รวมบทกวีนิพนธ์ 56 บท ระหว่างช่วงปลายปี 2541 จนถึงต้นปี 2553