ก.ม.ม.ปรับทัพใหญ่สู้ศึกเลือกตั้งใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการพรรคการเมืองใหม่ ร่วมกับ นายสำราญ รอดเพชร โฆษกพรรคการเมืองใหม่ แถลงว่าคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งทำให้การทำงานทางการเมืองมีความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งหลังจากนี้ จะวางทิศทางการเมืองใหม่ แม้ว่าไม่ประสบผลสำเร็จกับการเลือกตั้ง ส.ก. ส.ข. แต่ทุกคนยังมุ่งมั่นทำงานต่อไป เพื่อรอลงเลือกตั้ง ส.ก. ส.ข. ในอีก 4 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ จะมีการไปสัมมนาถึงยุทธศาสตร์แนวทางของพรรค เพื่อวางมาตรการในลงเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย. ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมา สมาชิกบางส่วนคิดว่าเป็นปัญหากับแนวทางของพันธมิตรฯ บางส่วน คิดว่าพรรคการเมืองใหม่มาถูกทางแล้ว รวมทั้งการปรับโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรค จัดวางบุคลากรพรรค ความรับผิดชอบของผู้บริหารพรรค ที่ต้องการจัดทัพจัดขบวนใหม่ รวมทั้งส่วนที่เข้ามาสนับสนุนการทำงาน เร่งระดมสรรหาบุคลากรให้มาทำงานกับพรรคการเมืองใหม่มากขึ้น