โปรดเกล้าฯ "ประยุทธ์" นั่งผบ.ทบ.

โปรดเกล้าฯ "ประยุทธ์" นั่งผบ.ทบ.
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ 550 รายชื่อ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกตามคาดการณ์

สำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศให้นายทหารรับราชการตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในตำแหน่งสำคัญคือ

พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่เคยทำงานใกล้ชิดพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทยเป็นเสนาธิการทหาร

พล.ท.พิรุณ แผ้วพลสง เสนาธิการทหารบก เป็นรองผู้บัญชาทหารสูงสุด

ส่วนกองทัพบกมีตำแหน่งที่สำคัญคือ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บัญชาการทหารบกแทนพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่จะเกษียณอายุราชการ

พล.ท.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก

พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 1

พล.ท.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 2

พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รองเสนาธิการทหารบก เพื่อนเตรียมทหารรุ่น 12 ของพล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นเป็นเสนาธิการทหารบก

ตำแหน่งสำคัญอื่น

พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร รองแม่ทัพภาคที่ 1 ที่เติบโตจากทหารเสือราชินีขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1

พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นแม่ทัพภาคที่ 2

พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3

พล.ต.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพภาคที่ 4

พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

สำหรับบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารตามที่มีพระบรมราชโองการในครั้งนี้รวม 550 รายชื่อมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี