สรรพสามิตรวบนักค้าน้ำมันเถื่อนรวม7ราย

สรรพสามิตรวบนักค้าน้ำมันเถื่อนรวม7ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาญณรงค์ กมลศิริ สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดยะลา กล่าวว่า ในการปราบปรามการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อน เฉพาะในพื้นที่ จ.ยะลา เดือนสิงหาคม 2553 ที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว สามารถจับกุมผู้ลักลอบค้าได้ถึง 7 ราย ได้ค่าปรับกว่า 500,000 บาท ส่วนบุหรี่ในเดือนเดียวกันสามารถจับกุมได้ถึง 9 ราย ค่าปรับก็ได้กว่า 1 ล้านบาท ซึ่งนับว่ามากพอสมควร หากรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนสิงหาคม 2553 ทางสรรพสามิตพื้นที่ยะลา สามารถจับกุมได้รวมทั้งสิ้น 250 ราย รวมค่าปรับทั้งหมดกว่า 6 ล้านบาท โดยผู้ลักลอบจะใช้เส้นทางที่เป็นพื้นที่สีแดง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะเข้าไปตั้งด่านจับกุม เนื่องจากปัญหาการก่อเหตุรุนแรงของกลุ่มก่อความไม่สงบ

สรรพสามิตยะลา กล่าวอีกว่า ในการลักลอบของกลุ่มค้าน้ำมันเถื่อน ได้ใช้รถยนต์กระบะ โดยการดัดแปลงทำเป็นถังน้ำมันไว้ใต้ท้องรถ สามารถใส่น้ำมันเถื่อนได้เป็นร้อย ๆ ลิตร ส่วนด้านบนกระบะ ก็มีตะกร้าใส่ผลไม้ปิดทับไว้เพื่อเป็นการอำพราง และปิดบังเจ้าหน้าที่ ส่วนผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งเด็กของนักการเมืองท้องถิ่น ตำรวจ และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่