ศิลปินหาดใหญ่จัดรำลึก สืบ นาคะเสถียร1กย.

ศิลปินหาดใหญ่จัดรำลึก สืบ นาคะเสถียร1กย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มศิลปินบ้านหาดใหญ่และเครือข่ายภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการ "1 กันยา รำลึกถึงป่า แด่...สืบ นาคะเสถียร"ซึ่งจัดขึ้นที่ร้านอาหาร "บ้านหาดใหญ่" เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในงานได้มีการนำป้ายข้อความรำลึก รวมถึงภาพวาดสีน้ำมัน สีน้ำ รูปของ สืบ นาคะเสถียร รวมถึงภาพวาดรูปสัตว์ป่า และป่าไม้จำนวนหนึ่ง มาประดับติดตั้งเอาไว้ทั่วบริเวณสถานที่จัดงาน ทั้งนี้กลุ่มศิลปินบ้านหาดใหญ่และเครือข่ายภาคประชาชน ระบุว่า การจัดงานครั้งนี้ สืบเนื่องจากทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสาย ปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรม ถูกทำลายอย่างรุนแรง ทั้งการบุกรุกแผ่วถางป่า ล่าสัตว์ป่าและเพื่อผลประโยชน์อย่างอื่นทางธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำรง
ชีวิตของมนุษย์ สัตว์ป่า ตลอดจนระบบนิเวศต่างๆ ในธรรมชาติ อีกทั้ง สืบ นาคะเสถียร ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง ที่เคยมีบทบาทมากในอดีต เกี่ยวกับการปลูกฝังการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์สัตว์ป่าของไทย ท่านทำงานด้านอนุรักษ์ ด้วยความทุ่มเทกายใจ มอบชีวิตและเสียสละชีวิต เพื่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า เพียงเพื่อต้องการให้คงอยู่กับลูกหลานตลอดไป แม้ว่ากลุ่มของพวกเรา
จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่มีความรัก ความหวงแหนทรัพยากรในแผ่นดินเกิด แต่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือและปลูกฝังปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชนรุ่นหลัง ได้รับรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ได้ส่วนหนึ่ง แม้จะไม่มากนัก จึงเป็นที่มาของการจัดงานนี้ขึ้น อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน มีด้วยกัน 5 วัตถุประสงค์หลัก ประกอบด้วย 1.เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องใน
พระราชพิธีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี 2.เพื่อรำลึกถึง "สืบ นาคะเสถียร" ผู้อุทิศจิตวิญญาณของตัวเอง เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่มนุษยชาติได้มองเห็น เข้าใจ และทราบซึ้งถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งไหนมาทดแทนได้