เฮ! ประกันสังคมเพิ่มสิทธิ คลอดลูก ทำฟัน โรคจิต

เฮ! ประกันสังคมเพิ่มสิทธิ คลอดลูก ทำฟัน โรคจิต
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกมาเปิดเผยว่าว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนใน 6 เรื่อง คือ

1. เพิ่มค่าคลอดบุตรจากครั้งละ 12,000 บาท เป็น 13,000 บาท

2. เงินสงเคราะห์บุตรจากรายละ 350 บาท เป็น 400 บาท

3. ค่าทันตกรรมจากครั้งละไม่เกิน 250 บาท ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง หรือ 500 บาท เป็นครั้งละ 300 บาท หรือปีละไม่เกิน 600 บาท

4. สิทธิในการให้บริการใส่รากฟันเทียม

5. เพิ่มสิทธิในกรณีรักษาโรคจิต

6. เพิ่มค่ารักษากรณีทุพพลภาพจากเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท เป็น 4,000 บาท

ทั้งนี้ สปส. หวังว่า จะให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการให้มากที่สุด จึงเตรียมจัดตั้ง "เคาเตอร์เซอร์วิส" ในสถานประกอบการด้วย โดยจะมีการขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการ พร้อมทั้งเตรียมอบรมเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันสังคม

ทั้งนี้มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสังคม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ หมายเลข 1506 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sso.go.th