ร้องเรียน บัณฑิต มร.สส. จบครูแต่สอบบรรจุครูไม่ได้

ร้องเรียน บัณฑิต มร.สส. จบครูแต่สอบบรรจุครูไม่ได้
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

บัณฑิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) ได้เข้าร้องเรียนว่าตนเองได้เข้าเรียนหลักสูตรป.บัณฑิตแต่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู กลับไม่ได้รับสิทธิในการบรรจุ เนื่องจากทางคุรุสภาไม่รับรองหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดสอน ทำให้ตนและเพื่อน ๆ อีกหลายคนได้รับความเสียหาย และเมื่อสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยกลับไม่มีคำตอบใด ๆ กลับมา

ด้าน นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตของมร.สส.แต่การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งดูจากทรานสคริปต์ของบัณฑิตแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด ทางคุรุสภาไม่อาจปล่อยได้ จึงไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าวให้  ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นทางต้นสังกัดมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ โดยการจัดสอนให้เต็มแล้วจึงค่อยมาขอใบอนุญาตวิชาชีพครู

ทั้งนี้ นายโชติช่วง พันธุเวช อธิการบดี มร.สส. กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำการหลอกลวงเด็กแต่อย่างใด ซึ่งก่อนเรียนได้แจ้งให้นักศึกษาทราบแล้วว่าเมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วจะได้แค่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน แต่ไม่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพราะนักศึกษาไม่ได้เป็นครู แต่เป็นหน่วยสนับสนุนการสอน ต้องฝึกการสอน 1 ปี เมื่อเร็วๆ นี้ ได้คุยกับนักศึกษาและผู้ปกครองว่าถ้าต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มร.สส.จะจัดตารางเรียนเพิ่มเติมให้