ปชป.แชมป์ ได้ส.ก. 45 เพื่อไทย 15

ปชป.แชมป์ ได้ส.ก. 45 เพื่อไทย 15
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 50 เขต จากจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,433 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ทั้งสิ้น 4,139,075 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,703,206 คน คิดเป็นร้อยละ 41.15 จากเดิมร้อยละ 41.94

สำหรับเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. มากที่สุด ได้แก่ เขตภาษีเจริญ คิดเป็นร้อยละ 45.21 และเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. น้อยที่สุด ได้แก่ เขตวัฒนา คิดเป็นร้อยละ 35.03 สำหรับผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ก. 50 เขต มีจำนวนทั้งสิ้น 61 คน แยกเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 45 คน ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 15 คน ผู้สมัครอิสระ 1 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

รายชื่อล่าสุดเป็นดังนี้

เขตคลองเตย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคประชาธิปัตย์ 14,387 คะแนน
เขตคลองสาน นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล พรรคประชาธิปัตย์ 9,590 คะแนน
เขตคันนายาว นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย 15,646 คะแนน
เขตดินแดง นางอนงค์ เพชรทัต พรรคเพื่อไทย 17,373 คะแนน
เขตดุสิต นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย พรรคเพื่อไทย 14,160 คะแนน
เขตตลิ่งชัน พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง พรรคประชาธิปัตย์ 16,583 คะแนน
เขตทวีวัฒนา นายสุไหง แสวงสุข พรรคประชาธิปัตย์ 15,627 คะแนน
เขตทุ่งครุ นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 11,635 คะแนน
เขตธนบุรี นายวิชัย หุตังคบดี พรรคเพื่อไทย 12,821 คะแนน
เขตบางกอกน้อย นายนภาพล จีระกุล พรรคประชาธิปัตย์ 19,413 คะแนน
เขตบางกอกใหญ่ นายวิรัช คงคาเขตร พรรคประชาธิปัตย์ 14,131 คะแนน
เขตบางคอแหลม นายอภิมุข ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ 14,689 คะแนน
เขตบางซื่อ น.ส.พรพิมล คงอุดม พรรคประชาธิปัตย์ 22,157 คะแนน
เขตบางนา นายคำรณ บำรุงรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 13,336 คะแนน
เขตบางบอน นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 14,073 คะแนน
เขตบางพลัด นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ 12,608 คะแนน
เขตบางรัก นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา พรรคประชาธิปัตย์ 8,540 คะแนน
เขตบึงกุ่ม นายแมน เจริญวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์ 21,043 คะแนน
เขตปทุมวัน นางสาวอุไร อนันตสิน พรรคประชาธิปัตย์ 6,463 คะแนน
เขตป้อมปราบฯ นายเอก จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 8,742 คะแนน
เขตพญาไท นายพีรพล กนกวลัย พรรคประชาธิปัตย์ 11,415 คะแนน
เขตพระโขนง นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 16,170 คะแนน
เขตพระนคร น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคประชาธิปัตย์ 10,481 คะแนน
เขตภาษีเจริญ นายสุธา นิติภานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ 18,784 คะแนน
เขตมีนบุรี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย 20,532 คะแนน
เขตยานนาวา นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 14,305 คะแนน
เขตราชเทวี นางผุสดี วงศ์กำแหง พรรคประชาธิปัตย์ 8,457 คะแนน
เขตราษฎร์บูรณะ นายไสว โชติกะสุภา พรรคประชาธิปัตย์ 12,478 คะแนน
เขตลาดพร้าว นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคประชาธิปัตย์ 16,975 คะแนน
เขตวังทองหลาง นายบำรุง รัตนะ พรรคประชาธิปัตย์ 15,391 คะแนน
เขตวัฒนา นายประสิทธิ์ รักสลาม พรรคประชาธิปัตย์ 11,301 คะแนน
เขตสวนหลวง นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 19,005 คะแนน
เขตสะพานสูง นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคเพื่อไทย 10,983 คะแนน
เขตสัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 6,446 คะแนน
เขตสาทร นายธวัชชัย ปิยนนทยา พรรคประชาธิปัตย์ 14,428 คะแนน
เขตหนองแขม นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย 22,804 คะแนน
เขตหนองจอก นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย 20,787 คะแนน
เขตหลักสี่ น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี อิสระ 11,289 คะแนน
เขตห้วยขวาง นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย 13,621 คะแนน
เขตจตุจักร
เขตที่ 1 นายประพนธ์ เนตรรังษี พรรคเพื่อไทย 10,057 คะแนน
เขตที่ 2 นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 11,518 คะแนน
เขตจอมทอง
เขตที่ 1 นายพิรกร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ 11,471 คะแนน
เขตที่ 2 นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ 14,369 คะแนน
เขตสายไหม
เขตที่ 1 น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี พรรคประชาธิปัตย์ 13,218 คะแนน
เขตที่ 2 นายสมชาย เวสารัชตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ 13,336 คะแนน
เขตบางเขน
เขตที่ 1 นายสายันต์ จันทร์เหมือนเผือก พรรคเพื่อไทย 13,979 คะแนน
เขตที่ 2 น.ส.ปราณี เชื้อเกตุ พรรคประชาธิปัตย์ 12,922 คะแนน
เขตบางแค
เขตที่ 1 นายสุพิน คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์ 14,030 คะแนน
เขตที่ 2 นายเพทาย จั่นเผื่อน พรรคประชาธิปัตย์ 16,036 คะแนน
เขตบางกะปิ
เขตที่ 1 นายประเสริฐ ทองนุ่น พรรคประชาธิปัตย์ 10,816 คะแนน
เขตที่ 2 นางนฤมล รัตนาภิบาล พรรคประชาธิปัตย์ 8,578 คะแนน
เขตบางขุนเทียน
เขตที่ 1 นายสารัช ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 11,272 คะแนน
เขตที่ 2 นายสาทร ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 11,468 คะแนน
เขตประเวศ
เขตที่ 1 นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 11,867 คะแนน
เขตที่ 2 นายกิตพล เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 12,140 คะแนน
เขตคลองสามวา
เขตที่ 1 นายวิรัช อินช่วย พรรคประชาธิปัตย์ 10,525 คะแนน
เขตที่ 2 นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 11,774 คะแนน
เขตดอนเมือง
เขตที่ 1 นายสุริยา โหสกุล พรรคเพื่อไทย 11,170 คะแนน
เขตที่ 2 นางพิมพ์ชนา โหสกุล พรรคเพื่อไทย 11,863 คะแนน
เขตลาดกระบัง
เขตที่ 1 นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย 10,096 คะแนน
เขตที่ 2 นายณัฐ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย 10,425 คะแนน

 

การเลือกตั้ง ส.ข. 36 เขต มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 4,333 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ข. 36 เขต รวมจำนวน 2,737,054 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ข. ทั้งสิ้น 1,151,483 คน คิดเป็นร้อยละ 42.07 จากเดิมร้อยละ 42.70 บัตรเสีย 56,020 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.87 ไม่ลงคะแนน 94,871 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24

ทั้งนี้ พื้นที่เขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ข. มากที่สุด ได้แก่ เขตทวีวัฒนา คิดเป็นร้อยละ 48.28 ส่วนเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ข. น้อยที่สุด ได้แก่ เขตวัฒนา คิดเป็นร้อยละ 35.91 สำหรับผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ข. รวมมีจำนวนทั้งสิ้น 256 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 210 คน ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 39 คน และผู้สมัครอิสระ 7 คน ซึ่งเขตที่มี ส.ข. ได้ 7 คน มีจำนวน 32 เขต และเขตที่มี ส.ข. ได้ 8 คน มีจำนวน 4 เขต ได้แก่ เขตบางแค จอมทอง บางขุนเทียน และประเวศ โดยผลการเลือกตั้งสรุปอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

เขตคลองเตย มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นางอำพร อึ้งทรงธรรม 12,803 คะแนน นายชัยวัฒน์ วิวัฒน์หทัยกุล 12,709 คะแนน นายเผ่าพงษ์ อึ้งทรงธรรม 12,496 คะแนน นายกมลชัย จารุบริสุทธิคุณ 12,476 คะแนน นายสุกิจ สวัสดิ์แสงสน 12,475 คะแนน นายปานชัย แก้วอัมพรดี 12,468 คะแนน นายวัณรบ หิริกูล 12,360 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 78,490 คน มาใช้สิทธิ 31,461 คน คิดเป็นร้อยละ 40.08

เขตคลองสาน มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายเพิ่มยศ ม่วงมณี 9,398 คะแนน นายธวัช ศรีวัฒนะ 9,293 คะแนน นางเกษรินทร์ อู่ศิริจันทร์ 9,228 คะแนน นายพินิตย์ศักดิ์ นันทาพณิชย์กุล 9,191 คะแนน นายบัณฑูร ศุกรโยธิน 9,151 คะแนน นายจรูญ อมาตยวินิจ 9,021 คะแนน นายประสาน เลิศสุขีเกษม 8,911 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 59,220 คน มาใช้สิทธิ 25,994 คน คิดเป็นร้อยละ 43.89

เขตจอมทอง มี ส.ข. ได้ 8 คน ได้แก่ นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล 22,337 คะแนน นางสลัด ดอกสันเทียะ 21,878 คะแนน นางไพรัช ปิ่นกร 21,846 คะแนน นายสายชล สุขสมปอง 21,642 คะแนน นายสมหมาย ทองเนียม 21,591 คะแนน นายสมศักดิ์ บัวเพชร 21,524 คะแนน นายธนกร อิภิรมย์ 21,107 คะแนน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 7 คน และนายมาโนชญ์ พฤฒิวโรดม 20,352 คะแนน เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 1 คน โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 120,364 คน มาใช้สิทธิ 51,839 คน คิดเป็นร้อยละ 43.07

เขตดินแดง มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายอนุวัฒน์ ถืออยู่ 17,945 คะแนน นายบัญญัติ พรหมทอง 17,556 คะแนน นายนพาพงษ์ นกต่อ 17,278 คะแนน นายประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ 17,262 คะแนน นายวินัย ไชยสาลี 17,207 คะแนน นายวินัย หมีปาน 17,162 คะแนน นายนัฐวัฒน์ บุญชัย 17,048 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 101,278 คน มาใช้สิทธิ 43,994 คน คิดเป็นร้อยละ 43.44

เขตดุสิต มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายวินัย โภคทรัพย์ 13,412 คะแนน นายรุ่งเรือง พงศ์วรินทร์ 13,133 คะแนน นายสมโภชน์ คุณาวุฒิ 12,752 คะแนน นายกัปปิยะ กรกมลพฤกษ์ 12,728 คะแนน นายอิทธิชัย ไพสินสมบูรณ์ 12,704 คะแนน รวมเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 5 คน นายวิเชียร เย็นทรวง 12,648 คะแนน และนายไชยยศ เรืองใจ 12,640 คะแนน เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 2 คน โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 83,472 มาใช้สิทธิ 32,581 คน คิดเป็นร้อยละ 39.03 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 83,472 คน มาใช้สิทธิ 32,581 คน คิดเป็นร้อยละ 39.03

เขตตลิ่งชัน มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายอเนก ตุ้มน้อย 16,370 คะแนน นางฉัฐภรณ์ พลับศิริ 15,939 คะแนน นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ 15,739 คะแนน นายประจวบ เหมือนโพธิ์ 15,693 คะแนน นางวไล เย็นเป็นสุข 15,577 คะแนน นางจุฑาทิพย์ เจียมใจจิต 15,465 คะแนน นายสุวัชร จำปาขอม 15,164 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 82,035 คน มาใช้สิทธิ 35,534 คน คิดเป็นร้อยละ 43.32

เขตทวีวัฒนา มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายยงวุฒิ ทองอยู่ 14,257 คะแนน นายนพสรรพ์ ปคุณพูลสิน 14,200 คะแนน นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ 14,146 คะแนน นายประเวช แสวงสุข 13,985 คะแนน นายพลกฤษณ์ ศุภรัตนชาติพันธุ์ 13,866 คะแนน นายดวง พุ่มมาลี 13,834 คะแนน นายชัยสิทธิ์ ตันธนาสุวัฒน์ 13,731 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 55,461คน มาใช้สิทธิ 26,778 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28

เขตทุ่งครุ มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นางสาวปราณี ธรรมนิยม 12,011 คะแนน นายอนิรุทธิ์ นุชมี 10,733 คะแนน นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์ 10,718 คะแนน นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ 10,406 คะแนน นายทองใบ แจ่มจำรัส 10,319 คะแนน นายวิเชียร ปานสง่า 10,145 คะแนน รวมเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 6 คน และ นายกมล คำสุวรรณ 10,310 คะแนน เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 1 คน โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 83,318 คน มาใช้สิทธิ 35,956 คน คิดเป็นร้อยละ 43.16

เขตธนบุรี มี ส.ข. ได้7 คน ได้แก่ นายอนุชา สาสังข์ 12,693 คะแนน นายประภาส รุจิโรจน์ธำรง 12,594 คะแนน นายทีฆทัศน์ หุตังคบดี 12,502 คะแนน นายสุประวีณ์ น้อยสุขยิ่ง 12,373 คะแนน นางณัฐกานท์ เทียมเมือง 12,089 คะแนน นายสังคม มะลิจันทร์11,956 คะแนน นายธนกร ธรรมวรัญจน์ 11,949 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 95,017 คน มาใช้สิทธิ 41,274 คน คิดเป็นร้อยละ 43.44

เขตบางกอกน้อย มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายหฤทัย ปัทมานนท์ 16,919 คะแนน นายเพียว พรขจรกิจกุล 16,647 คะแนน นายอนุชิต เพลินพนา 16,546 คะแนน นายผาด มิสัยชล 16,542 คะแนน นายบุญมา สัมพัตร 16,514 คะแนน นายสมเกียรติ กิตติมิ่งมงคล 16,250 คะแนน นายอร่าม เปลี่ยนคารมย์ 16,181 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 94,891 คน มาใช้สิทธิ 36,958 คน คิดเป็นร้อยละ 38.95

เขตบางกอกใหญ่ มีจำนวน ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นางรุ่งทิวา เลิศสุขีเกษม 14,468 คะแนน นายสุภชัย ทองผจง 14,183 คะแนน นายสมชาย เทียมเมือง 13,928 คะแนน นายสรวุฒิ ดิสสะมาน 13,849 คะแนน นายมีศักดิ์ ชมภูสาร 13,801 คะแนน นายชัยชาญ ช่วยชู 13,774 คะแนน นายประถมพันธ์ คำนักดิษฐ์ 13,746 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 57,682 คน มาใช้สิทธิ 25,214 คน คิดเป็นร้อยละ 43.71

เขตบางขุนเทียน มีจำนวน ส.ข. ได้ 8 คน ได้แก่ นายจตุรงค์ โตรื่น 23,470 คะแนน นายบุญสืบ หุยะพันธุ์ 23,017 คะแนน นายสมนึก มอญดะ 22,508 คะแนน นายดอกรัก จันทร์ทอง 22,439 คะแนน นายประเชิญ พงษ์ชาญยุทธ์ 22,401คะแนน นายฉลอง สุคนธทรัพย์ 22,358 คะแนน นายสุนทร ทุ้ยมาก 22,227 คะแนน นายบุญสุข คุ้มผิวดำ 21,752 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 106,819 คน มาใช้สิทธิ 45,986 คน คิดเป็นร้อยละ 43.05

เขตบางคอแหลม มีจำนวน ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายประสงค์ ผลพืชน์ 15,601 คะแนน นางนิรมล โตจิรกุล 15,451คะแนน นายชัยรัตน์ สม้อ 15,229 คะแนน นางสาวสุดคนึง แก้วทอง 15,218 คะแนน นางสาวยุพดี เกียรติสังวร 15,130 คะแนน นายศมิษฐา ฉันทวานิช 15,108 คะแนน นายแสวง เข่งดี 15,098 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 71,286 คน มาใช้สิทธิ 30,653 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00

เขตบางแค มีจำนวน ส.ข. ได้ 8 คน ได้แก่ นายอำนาจ ปานเผือก 30,850 คะแนน นายสุรชัย ชูสังข์ 30,666 คะแนน นายสุบิน พุกกระทุ่ม 29,537 คะแนน นายสุรชัย พึ่งธรรม 29,255 คะแนน นายสมพงษ์ โชติเสรีวิทย์ 28,726 คะแนน นายบุญเลิศ ฤกษ์ประกอบ 28,055 คะแนน นายไพฑูรย์ กระถินทอง 27,845 คะแนน นายวิโรจน์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ 27,841 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 143,842 คน มาใช้สิทธิ 59,949 คน คิดเป็นร้อยละ 41.68

เขตบางซื่อ มีจำนวน ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายสุรเลิศ ไวย์ลิกรี 22,075 คะแนน นายมงคล ผลพานิชย์ 21,923 คะแนน นายประดิษฐ ธรรมสิน 21,283 คะแนน นายอนุชาติ คงสมกัน 21,265 คะแนน นายพรศักดิ์ วัฏฏวนิชย์กุล 21,235 คะแนน นายสมเกียรติ อยู่เผือก 21,182 คะแนน นายชูศักดิ์ ปลอดจินดา 21,121คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 106,107 คน มาใช้สิทธิ 40,949 คน คิดเป็นร้อยละ 38.59

เขตบางนา มีจำนวน ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง 11,774 คะแนน นายสิทธิชัย ไชยาริพันธ์ 11,516 คะแนน นางสาวดิษยา นวกุลชัย 11,482 คะแนน พ.ต.อ.อภินันท์ เกตุษเฐียร 11,303 คะแนน นายวีระพงษ์ ศักดิ์เดชะมณี 11,267 คะแนน นายทวีโชค อ๊อกกังวาน 11,220 คะแนน นายสุรินทร์ เกิดสำราญ 11,001 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 73,067 คน มาใช้สิทธิ 29,689 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63

เขตบางบอน มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นางสาวณิชชา นาคศุภมิตร 14,782 คะแนน นายทวี เอมชาวนา 14,776 คะแนน นายวิชาญเรืองกลั่น 14,476 คะแนน นายประกอบ จันทร์ทิพย์ 14,366 คะแนน นายศักดิ์ไชย จรไชย 14,245 คะแนน นายสมศักดิ์ อาภาภรณ์นพรัตน์ 14,035 คะแนน นายมานพ มารุ่งเรือง 13,696 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 71,654 คน มาใช้สิทธิ 32,514 คน คิดเป็นร้อยละ 45.38

เขตบางพลัด มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายอดุลย์ โยธาสมุทร 12,122 คะแนน นายจาตุรงค์ พรพงศ์พันธุ์ 11,794 คะแนน นายนที ทีประวิภาต 11,725 คะแนน นายพิธิวัฒน์ ภิญโญชีพ 11,721 คะแนน นางปัญญวร อรุณเรืองศิริเลิศ 11,610 คะแนน นายสมเกียรติ บวรกิจธำรง 11,565 คะแนน นายอุดร บุญยัง 11,315 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 80,140 คน มาใช้สิทธิ 33,397 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67

เขตบางรัก มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายสุรชัย สิทธิญาวณิชย์ 8,453 คะแนน นายบรรเจิด แสงจันทร์ 8,356 คะแนน นางสาววิรงค์รอง น่วมดี 8,342 คะแนน นางสาวศุภาภรร ปังดำรงค์ 8,270 คะแนน นางเรณู ทองคำสุก 8,232 คะแนน นายสุชัย ตั้งจิตธนกุล 8,182 คะแนน นายนัฐกานต์ ไทยานนท์ 8,177 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 33,290 คน มาใช้สิทธิ 14,740 คน คิดเป็นร้อยละ 44.28

เขตปทุมวัน มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายสมชาย กรสิริพักตร์ 6,255 คะแนน นางสาวสุพิณ คล่องการพานิช 6,142 คะแนน นายวีรยุทธ นิ่มเจริญ 6,137 คะแนน นางสาวสุภาพร จิรันดร 6,092 คะแนน นายประคอง เฮงสาโรชัย 6,050 คะแนน นายสุชัย จงรุ่งเรืองโชค 5,983 คะแนน นางสาวโอปอ ศิริเดช 5,971 คะแนน นางสาวศิโรรัตน์ มานะจิตร์ 3,246 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 40,724 คน มาใช้สิทธิ 17,491 คน คิดเป็นร้อยละ 42.95

เขตประเวศ มี ส.ข. ได้ 8 คน ได้แก่ นางบุญศรี รักษานนท์ 24,730 คะแนน นายณัฐกฤต เงินฉาย 24,141 คะแนน นายไชยณรงค์ ทรงศิริ 23,882 คะแนน นายกำกับ เบญญาพล 23,762 คะแนน นายปริญญา แสนสุข 23,687 คะแนน นายกิตติพงศ์ เจียมกิจรุ่ง 23,679 คะแนน นายสว่าง สว่างรุ่งโรจน์กิจ 23,552 คะแนน นายสำอางค์ ทิพวัลย์ 23,546 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 111,811 คน มาใช้สิทธิ 43,250 คน คิดเป็นร้อยละ 38.68

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายชูเกียรติ เล็กเพ็ชร 7,918 คะแนน นางสาวสุนีย์รัตน์ ยิ่งยืนอมรฤทธิ์ 7,836 คะแนน นางสาวฐิติชญา วีระชาลี 7,835 คะแนน นายพรชัย พงศ์ทวีทรัพย์ 7,814 คะแนน นายภาสวร พฤกษาชาน 7,803 คะแนน นายวรรณชัย วราศิริกุล 7,674 คะแนน นายกมล พงศ์ภูมิวานิช 7,670 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 40,129 คน มาใช้สิทธิ 16,107 คน คิดเป็นร้อยละ 40.14

เขตพญาไท มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นางนราพรรณ เด่นนะหลี 9,489 คะแนน นายธนกร ดวงพัตรา 9,455 คะแนน นางกมลพรรณ จันทร์อยู่ 9,425 คะแนน นายพิชัย ฉิมขันธ์ 9,411 คะแนน นายอนุชาญ กวางทอง 9,387 คะแนน นางนัทธิกา คงเมือง 9,221 คะแนน นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร 9,042 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 55,613 คน มาใช้สิทธิ 25,127 คน คิดเป็นร้อยละ 45.18

เขตพระโขนง มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายอาคม สุทธากร 16,597 คะแนน นางสาวอรวรรณ์ โพธิศรี 16,450 คะแนน นางสาวหฤทัย ม่วงบุญศรี 16,213 คะแนน นางสาวสิริพร ฐิติไชโย 16,137 คะแนน นายจงรักษ์ เหล็งหนูดำ 16,103 คะแนน นายสาโรจน์ ริมปิกุล 16,090 คะแนน นายสำเริง ช้อยชื่น 15,979 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 73,132 คน มาใช้สิทธิ 30,272 คน คิดเป็นร้อยละ 41.39

เขตพระนคร มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายทวีพร อนุตรพงษ์สกุล 7,694 คะแนน นายยุทธนา รุ่งโรจน์รัตนชัย 7,595 คะแนน นายพิชิตชัย แซ่จึง 7,558 คะแนน นายสุติพงส์ ธนโกเศศ 7,498 คะแนน นายกุศล จุลตามระ 7,411 คะแนน นายอนุกูล เศวตมาลย์ 6,987 คะแนน นายพิเชษฐ์ ปัทมินทร 6,783 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครอิสระ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 44,993 คน มาใช้สิทธิ 19,509 คน คิดเป็นร้อยละ 43.36

เขตภาษีเจริญ มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายบุญชู ชาญชัยยุทธสกุล 19,502 คะแนน นายอนันต์ เลิศทวีวัฒนา 19,401 คะแนน นายธนูชยานันท์ ปั้นบริสุทธิ์ 18,969 คะแนน นายอภิรมย์ นาราช 18,418 คะแนน นายเนรมิต วงษาไฮ 18,358 คะแนน นายสนั่น แสงสุกแสง 18,220 คะแนน นายบัญชา ทับมาโนชย์ 18,144 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 98,399 คน มาใช้สิทธิ 45,109 คน คิดเป็นร้อยละ 45.84

เขตยานนาวา มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายวัฒนา คุ้มรอด 14,699 คะแนน นายสุพจน์ ช้างทอง 14,581 คะแนน นายสมเกียรติ ปัญญะธารา 14,425 คะแนน นายเอกศักดิ์ สังขบุณย์ 14,377 คะแนน นายสมปอง คล้ายวิจิตร 14,348 คะแนน นายธรรมนูญ นุตรพิบูลมงคล 14,330 คะแนน นายอุทัย กนกวุฒิพงศ์ 14,219 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 62,947 คน มาใช้สิทธิ 23,535 คน คิดเป็นร้อยละ 37.39

เขตราชเทวี มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายจิรพนธ์ บลพาณิชย์ 8,493 คะแนน นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี 8,469 คะแนน นายนิมิตร รักชาติไทย 8,226 คะแนน นายวิเชียร มุขจีน 8,188 คะแนน นายอัศวิน ขำมะโน 8,160 คะแนน นายสุนันท์ บุปผเวส 8,071 คะแนน นายอนันต์ ขำมะโน 8,044 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 53,039 คน มาใช้สิทธิ 19,929 คน คิดเป็นร้อยละ 37.57

เขตราษฎร์บูรณะ มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายธเนศ แสงโชติ 12,252 คะแนน นายสายหยุด ศรีสุกใส 12,216 คะแนน นางภรภัคร โชติกะสุภา 11,910 คะแนน นายดำเนินโชค จันทรเสน 11,614 คะแนน นายสินชัย เจริญวัลย์ 11,495 คะแนน นายอนุกูล คงภักดี 11,289 คะแนน นายพิทักษ์ เพชรคง 11,272 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 65,720 คน มาใช้สิทธิ 27,205 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40

เขตวัฒนา มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายจรูญ พุ่มดอกไม้ 10,617 คะแนน นายบัญชา บุญชม 10,572 คะแนน นายสมาน เดชะชีพ 10,551 คะแนน นายพลศักดิ์ แดงบัว 10,528 คะแนน นางวิภาวัลย์ พรมขำ 10,528 คะแนน นายเมธวิน มีสุวรรณ 10,442 คะแนน นายสมัย มะลูลีม 10,275 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 54,338 คน มาใช้สิทธิ 19,514 คน คิดเป็นร้อยละ 35.91

เขตสวนหลวง มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ นายปรีชา ม่วงดี 19,899 คะแนน นายสมชาย ทรัพย์พจน์ 19,646 คะแนน นายสมาน หมัดนุรักษ์ 19,262 คะแนน นางสาวโสภา อมราศรัยศรี 19,032 คะแนน นายพัชกฤต เตียรธิติ 18,972 คะแนน นายพงศ์ไพศาล มะลูลีม 18,865 คะแนน นายจำเริญ พุ่มเพ็ชร์ 18,836 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 85,189 คน มาใช้สิทธิ 33,568 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40

เขตสัมพันธวงศ์ มี ส.ข. ได้ 7 คน นางสาวอิศริยา สิทธิการิยะ 6,005 คะแนน นายเอก ชุณหชัชราชัย 5,965 คะแนน นางสาวบุษยพรรณ เลิศอนันต์วรกุล 5,942 คะแนน นายนิพนธ์ จิตตั้งธรรมกุล 5,915 คะแนน นายชินเทพ กลิ่นสืบเชื้อ 5,898คะแนน นายกิตติโชค ประสานวงศ์วุฒิ 5,837 คะแนน นายอากาศ วสิกชาติ 5,760 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 22,102 คน มาใช้สิทธิ 10,244 คน คิดเป็นร้อยละ 46.35

เขตสาทร มี ส.ข. ได้ 7 คน นายมนตรี เปรมบุญ 13,221 คะแนน นายต่อพงษ์ พุทธบูชา 13,212 คะแนน นายสล้าง ชินะกานนท์ 13,113 คะแนน นางสุดา สุวิชาโสภณ 13,096 คะแนน นายวิชัย นันท์ธนทรัพย์ 13,065 คะแนน ว่าที่ร้อยโทกษิดิ์เดช ศรีสนิทวงศ์12,900 คะแนน นายศุภชัย ชัยพรเรืองเดช 12,806 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 66,049 คน มาใช้สิทธิ 26,581 คน คิดเป็นร้อยละ 40.24

เขตหนองแขม มี ส.ข. ได้ 7 คน นายสรยุทธ เด่นดำรงกุล 18,032 คะแนน นางสาวนัจภัค กรเกษม 17,718 คะแนน นายนิกร ชิมรส 16,275 คะแนน นายธีระวัฒน์ ฤกษ์จรัล 16,128 คะแนน นายวิโรจน์ อมรอรรถวิทย์ 15,640 คะแนน นายทรงชล สุดประเสริฐ15,137 คะแนน นายอุดมวิทย์ สอนสมยุค 14,884 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 104,235 คน มาใช้สิทธิ 47,076 คน คิดเป็นร้อยละ 45.16

เขตหนองจอก มี ส.ข. ได้ 7 คน นายศิริพงษ์ รัสมี 20,843 คะแนน นายสลาม นิยมรัฐ 19,854 คะแนน นายอารี สุขโข19,092 คะแนน นายสุทัศน์ ฉัตรจัตุรัส 18,377 คะแนน นายกิติภูมิ นีละไพจิตร์ 18,031คะแนน นายสถาพร สูนย์สาทร 17,892คะแนน นายหยกพร อิสระเสรีพงษ์ 17,378 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 103,132 คน มาใช้สิทธิ 46,253 คน คิดเป็นร้อยละ 44.85

เขตห้วยขวาง มี ส.ข. ได้ 7 คน นายวันชัย สูบสร้อยสิน 11,428 คะแนน นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล 11,239 คะแนน นายศรัณย์ มูสิกะ 11,144 คะแนน นายยชญ์ธนิน คูณธนานุวัฒน์ 11,127 คะแนน นายมานะ ยิ้มใย 11,117 คะแนน นายสิริเชษฐ์ วุฒิโชคณัฐรวี 10,962 คะแนน นายยุทธ อินทรแป้น 10,862 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 58,069 คน มาใช้สิทธิ 25,253 คน คิดเป็นร้อยละ 43.49

การประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้ง สำหรับ การร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ยื่นคัดค้านต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง และคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นที่สุด