นายกมอบงบสวัสดิการชุมชน820กองทุน

นายกมอบงบสวัสดิการชุมชน820กองทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฯ มอบงบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 820 กองทุน จาก 75 จังหวัดทั่วประเทศ เล็งเสนอสภาเห็นชอบกองทุนเงินออมแห่งชาติ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 820 กองทุน จาก 75 จังหวัด และมอบนโยบายการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งและปิดการประชุม สมัชชาสวัสดิการชุมชน ในงาน "สมัชชาสวัสดิการชุมชน ปฏิรูปสังคมจากฐานราก" โดยระบุว่า สังคมสวัสดิการที่รัฐบาลกำลังดำเนินการไม่ได้พึ่งพาเฉพาะรายได้จากภาครัฐ แต่จะมีความหลากหลายมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย โดยกำลังจะเสนอกองทุนเงินออมแห่งชาติ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนออมเงิน และได้รับการสมทบเงินจากรัฐบาล เช่นเดียวกับกองทุนสวัสดิการชาวนา โดยมอบหมายให้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.เร่งยกดำเนินการ