มท.3เผยโครงการพัฒนาด่านชายแดนใต้คืบหน้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า จากประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด่านชายแดน และตรวจเยี่ยมความคืบหน้าด่านศุลกากรบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ปรากฏว่า
โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านประกอบระยะที่ 1 งบประมาณ 399 ล้านบาท ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้าง มีความคืบหน้ามากกว่าแผนที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 กำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2554รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ขณะที่การก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 บนพื้นที่ 169 ไร่ งบประมาณ 46 ล้านบาท ซึ่งมีอุปสรรคเรื่องที่ดินป่าสงวนโดยมีประชาชนครอบครอง 56 แปลง ขณะนี้สามารถเจรจาได้ข้อสรุปแล้ว 47 แปลงส่วน อีก 9 แปลง อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งตนเร่งรัดให้นายอำเภอนาทวีเจรจาชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ดินที่เป็น น.ส.3 ก. จำนวน 17 แปลง อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน ประมาณราคาไร่ละ 300,000.-บาท แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ติดตามการพิจารณาของกรมป่าไม้และกระทรวงทรัพากรฯเพื่อเร่งรัดการอนุญาตโดยเร็ว