นายกฯ เผยยูเนสโกพร้อมร่วมมือไทยแก้ปัญหาพระวิหาร

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี เผยทางยูเนสโกพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศไทย ในการแก้ปัญหาพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศ มั่นใจปัญหาดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

การหารือระหว่างนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กับผู้แทนทูตองค์การยูเนสโก ที่รัฐสภา ไม่ได้มีการหารือกรณีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนปราสาทพระวิหาร แต่ทางยูเนสโกพร้อมรับฟังและให้ความร่วมมือกับประเทศไทย นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตัวแทนยูเนสโกหลายคนมีบทบาทในการสนับสนุนจุดยืนของไทยเรื่องปราสาทพระวิหาร ซึ่งได้ขอบคุณ และหวังว่าในอนาคตจะช่วยให้เป็นไปตามแนวทางที่ประเทศไทยเสนอ

ด้านนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า หลังจากส่งเอกอัครราชทูตไปประจำที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มอบนโยบายให้ทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจ และกระชับความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ โดยมั่นใจว่า กรณีปราสาทพระวิหารจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในภาพรวม

เช่นเดียวกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชื่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะดีขึ้นตามลำดับ หลังจากที่ 2 ประเทศได้ส่งเอกอัครราชทูตกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม ส่วนการประชุมคณะกรรมการทั่วไปชายแดนไทย-กัมพูชา (เจบีซี) แม้ต้องเลื่อนการประชุมออกไป แต่มั่นใจว่ายังสามารถจัดประชุมได้ โดยแนวทางการหารือจะเป็นเรื่องของความร่วมมือในการรักษาความสงบตามแนวชายแดน ปัญหายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมือง.