มหกรรมเทิดไท้ราชินี สามัคคีทั่วแผ่นดิน

มหกรรมเทิดไท้ราชินี สามัคคีทั่วแผ่นดิน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

มหกรรมเทิดไท้ราชินี สามัคคีทั่วแผ่นดิน

สำหรับปี 2553 นี้ นับเป็นปีที่ 6 แล้ว ในการดำเนินงานโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นที่รับรู้และตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่มีต่อประชาชนชาวไทย จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งร่วมสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในงาน "มหกรรมเทิดไท้ราชินี สามัคคีทั่วแผ่นดิน" ติดตามได้ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทุกวันพุธ เวลา 15.15-16.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี