กมม.จี้รัฐแสดงจุดยืนUNเขมรล้ำแดนไทย

กมม.จี้รัฐแสดงจุดยืนUNเขมรล้ำแดนไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการพรรคการเมือง เปิดเผยว่า ส่วนตัวตนเห็นด้วยกับแนวทางเจรจา เพื่อหาข้อยุติปัญหาข้อพิพาทกรณีปราสาทพระวิหาร แต่ทั้งนี้เห็นว่ารัฐบาลจะต้องระมัดระวังกรณีที่ประเทศกัมพูชา ดึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น เข้ามาไกล่เกลี่ยในเรื่องนี้ เนื่องจากเกรงว่าจะถูกแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจที่เป็นพันธมิตรกับกัมพูชา จึงเห็นว่า รัฐบาลควรจะทำหนังสือ แสดงจุดยืนต่อ ยูเอ็น หรือ เลขาธิการยูเอ็น โดยตรง ว่าปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชานั้น มาจากการที่ประเทศกัมพูชาลุกล้ำพื้นที่ชายแดนไทย

ทั้งนี้ส่วนตัวยังเห็นว่า รัฐบาลจะต้องใช้นโยบายเชิงรุกมากขึ้น เพราะหากเพิกเฉย อาจทำให้ไทยเพรี้ยงพล่ำในการเสียดินแดนได้

พร้อมกันนี้ยังเห็นว่า ควรเปิดให้มีการถ่ายทอดการพิจารณางบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียด โดยเชื่อว่า ประชาชนมีวิจารณญาณในการแยกแยะได้ นายสุริยะใส ยังเปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้พบการกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข. โดยพบว่า พรรคการเมืองคู่แข่ง ได้นำป้ายของผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย มาเปลี่ยนเบอร์ให้เป็นเบอร์ของ
ผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหม่ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิด พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนออกมาแสดงพลัง เพื่อเปลี่ยนแปลง กทม. ด้วยการเลือกพรรคการเมืองใหม่ ให้เขามาปฏิบัติหน้าที่