กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดหนองบัวลำภู

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมน้ำใจ และความเสียสละของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานอื่นๆ ดังเช่นที่บ้านเซินน้อย หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถนำกองทุนแม่ของแผ่นดินมาใช้เสริมสร้าง ความพออยู่ พอกิน และความเข้มแข็งของชุมชนให้ยั่งยืน ติดตามรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทุกวันพุธ เวลา 15.15-16.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี