รองสุเทพ ยัน ไม่คุย JBC ในสภา

รองสุเทพ ยัน ไม่คุย JBC ในสภา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง กล่าวถึง กรณีที่กัมพูชามีท่าทีไม่พอใจรัฐบาลไทย ที่ไม่นำกรอบบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC เข้าพิจารณาในการประชุมร่วมรัฐสภา โดยเห็นว่า เป็นเรื่องที่แต่ละประเทศ ต้องทำความเข้าใจระบบภายในซึ่งกันและกัน และไม่นำเรื่องดังกล่าวมาเป็นประเด็นความขัดแย้ง ส่วนการแก้ไขปัญหาของทั้ง 2 ประเทศนั้น ต้องใช้เวลา ในการเจรจาพูดคุยกัน ซึ่งประเทศไทยยังยึดมั่นในการเจรจาในระดับทวิภาคี แม้กัมพูชาจะพยายามนำองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มองว่าตามมารยาทนั้น ไม่ควรแทรกแซงกิจการภายใน

พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง กล่าวถึง กรณีที่พรรคฝ่ายค้านนำการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะงบประมาณของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) มาอภิปรายในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 นั้น ยืนยันว่า การใช้งบประมาณเป็นไปตามปกติ เนื่องจากใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมาก เข้ามาดูแลสถานการณ์ ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนการซื้อรถหุ้มเกราะจากประเทศยูเครนนั้น เป็นเรื่องที่รัฐบาลในชุดก่อนหน้านี้ ได้ทำข้อตกลงไว้ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า งบประมาณของกระทรวงกลาโหม ในปัจจุบันน้อยกว่าในทุกสมัยที่ผ่านมา