ฝึกพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

ฝึกพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดกิจกรรมฝึกอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำไม้ไผ่มาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของรัฐบาล

นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เปิดเผยว่า "ในปีที่ผ่านมา สพภ. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ โดยเรามั่นใจว่า ไม้ไผ่เป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่าย"

สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบัติ โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดไอเดียใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

นอกจากการให้ความรู้แล้ว สพภ. ได้สนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนตำบลดินจี่รวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์รวมพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งสว่างพัฒนา ขณะเดียวกันยังกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินโครงการขยายพันธุ์ไผ่เพื่อใช้ประโยชน์ โครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้ ฯลฯ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาหรือได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถนำไปแสดงได้ที่ "ร้านฟ้าใส แกลอรี่" ซึ่งเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่ สพภ. พัฒนาขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้มาพบเจอและทำธุรกิจร่วมกัน

สำหรับผู้สนใจ สามารถค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจชีวภาพ ตารางฝึกอบรมประจำปี หรือ เสนอแนะหลักสูตรที่น่าสนใจในการจัดฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ สพภ. (www.bedo.or.th) หรือ สอบถามได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ : 0-2141-7838 โทรสาร : 02-143-9205 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.