ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เว้นโทษผู้คืนอาวุธ

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เว้นโทษผู้คืนอาวุธ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หากมีการนำคืนใน 60 วัน แต่ไม่มีผลกับผู้ที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้

นาย ศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือ ยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการฉบับปี พ.ศ... ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ หากประชาชนนำอาวุธ หรือยุทธภัณฑ์ ที่ไม่ได้รับอนุญาต มามอบให้แก่นายทะเบียนท้องที่ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับจะไม่มีการดำเนินคดีอาญา

นอกจากนี้ นายศุภชัย กล่าวว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะไม่บังคับใช้แก่ผู้ที่กระทำความผิดที่ถูกจับกุม หรือตกเป็นผู้ต้องหาก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ใช้บังคับ และอยู่ในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด และหลังจากนี้จะมีการส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาก่อนเสนอ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปอีกครั้ง โดยให้ รมว.กลาโหม และ รมว.มหาดไทย มีอำนาจออกประกาศกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตน