สธ.พบแม่ยังสาวป่วยซึมเศร้าเยอะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รมช.กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงสถิติ ปัญหาโรคซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่มีปัญหาครอบครัว พบว่า ประมาณ ร้อยละ10 หรือประมาณ 80,000 คน ในผู้หญิงตั้งครรภ์ และพบร้อยละ 15 ของหญิงหลังคลอดเกิดอาการ ขาดความเอาใจใส่ดูแลตัวเอง คนรอบข้าง หากไม่ได้รับการดูแลแก้ไข จะมีผลกระทบทั้งตัวแม่และลูก โดยโรคซึมเศร้า เป็นเรื่องที่น่าห่วงและมีผลกระทบต่อมารดาและลูกด้วย

และที่ผ่านมา โรคดังกล่าว มักไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที เนื่องจากเกิดจาก ความไม่ปกติของฮอร์โมนในร่างกาย จึงพลาดโอกาสได้รับการตรวจวินิจฉัยและบางรายพัฒนาไปสู่ขั้น รุนแรง นำไปสู่การฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต จัดอบรมอาสาสมัครทั่วประเทศ เพื่อตรวจคัดกรองอาการ หญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอดทุกคน เพื่อส่งพบแพทย์ทำการรักษา ป้องกันอาการกำเริบ

ขณะที่ทางด้าน นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า โรคซึมเศร้านั้น เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ และเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อประสาท ในสมอง มัก พบในผู้ที่ตั้งครรภ์ ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งมีปัญหาครอบครัว จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเยียวยา