มท.ยันปลัดใหม่สนิทเนวินแค่เจ้านายลูกน้อง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณี ที่มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนายมงคล สุรัจสัจจะ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย แทนนายมานิตย์ วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 ก.ย. นี้ว่า นายมงคล มีคุณสมบัติเหมาะสมเชื่อว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้อย่างราบรื่น เนื่องจากอดีตเคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วหลายหน่วยงาน ในกระทรวงมหาดไทย

ส่วนภาพลักษณ์มีความใกล้ชิดกับนายเนวิน ชิดชอบ แกนนำพรรคภูมิใจไทย หรือไม่นั้นเห็นว่าเป็นธรรมดา ที่ข้าราชการต้องพยายามใกล้ชิดกับเจ้านาย แต่ปฏิเสธไม่มีใครเป็นคนของ ใครทั้งสิ้น นอกจากนี้นายชวรัตน์ ยังระบุอีกว่าขณะนี้ตนอยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อบุคคล ที่จะดำรงตำแหน่งข้าราชการ ระดับสูงแทนบุคคลเก่าที่จะเกษียณอายุราชการประมาณ 21 ตำแหน่ง