ชาวอีสานแสดงพลังความจงรักภักดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. พร้อมด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำประชาชนกลุ่มพลังมวลชน รสทป. อส.ตร. อสม. อปพร. และราษฎรในโครงการศูนย์ศิลปาชีพ จ.สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร กว่า 5,000 คน ทำพิธีรวมพลังมวลชนถวายความจงรักภักดี องค์ราชัน และองค์ราชินี เพื่อแสดงพลังในความจงรักภักดี พร้อมที่จะร่วมป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี โอกาสนี้ ผบ.ทบ. และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการในโครงการศูนย์ศิลปาชีพในจังหวัดต่างๆ และชมการสาธิตเครื่องปั้นเซรามิกดินเผา ภายในศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม และหลังเสร็จพิธี ผบ.ทบ. มีกำหนดการจะพบปะประชาชนด้วย