เปิดประวัติ พล.ต.อ.วิเชียร ตัวเก็งผบ.ตร.คนใหม่

เปิดประวัติ พล.ต.อ.วิเชียร ตัวเก็งผบ.ตร.คนใหม่
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดประวัติ พลตำรวจเอก วิเชียร์ พจน์โพธิ์ศรี ตัวเก็งตำแหน่ง ผบ.ตร.คนใหม่

พลตำรวจเอก วิเชียร์ พจน์โพธิ์ศรี มีชื่อเล่นว่า น้อย เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2496 ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นบุตรของนายพจน์ พจน์โพธิ์ศรี จบการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 28 ปริญญาโท จาก 3 สถาบัน คือ คณะพัฒนบริหารศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจบหลักสูตร F.B.I. รุ่น 159, หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 388 และหลักสูตรบริหารงานตำรวจ จากประเทศอังกฤษอีกด้วย[1]

พล.ต.อ.วิเชียร ได้รับการติดยศ พลตำรวจเอก (พล.ต.อ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (นรป.) ซึ่งถือว่าครองยศ พล.ต.อ. ก่อนรอง ผบ.ตร. และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าคนอื่น ๆ ในรุ่นราวคราวเดียวกัน ต่อมา พล.ต.อ.วิเชียร ถูกโยกมาดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. ฝ่ายความมั่นคง และรับผิดชอบงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง (ศรส.ลต.ตร.) ตลอดจนงานดูแลความสงบในการชุมนุมทางการเมือง ซึ่ง พล.ต.อ.วิเชียร มีผลงานในเรื่องการควบคุมสถานการณ์ในวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้อย่างดีเยี่ยมจนได้รับการยกย่อง

ชื่อของ พล.ต.อ.วิเชียร เป็นที่สนใจของสาธารณชนเมื่อได้รับคำสั่งจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ซึ่งลาพักราชการตามคำสั่งของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยก่อนหน้านั้น พล.ต.อ.วิเชียรดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 10) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วิเชียรได้เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการผู้บัญการการตำรวจแห่งชาติ เพื่อคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่รุมเร้าเนื่องจาก พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ถูกสังคมบางส่วนเพ่งเล็งว่าเป็น "ตอ" ทำให้คดีลอบยิงนายสนธิ ลิ้มทองกุล หนึ่งในแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและ ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์และสื่อในเครือผู้จัดการ ไม่มีความคืบหน้า ด้วย พล.ต.อ.วิเชียร มีภาพลักษณ์ของนายตำรวจที่เป็นกลาง ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นางกิ่งดาว พจน์โพธิ์ศรี มีบุตรชาย 2 คน และ บุตรสาว 2 คน คือ นางสาวชื่นสุข พจน์โพธิ์ศรี, เด็กหญิงพัชรเพ็ญ พจน์โพธิ์ศรี, เด็กชายธนชัย พจน์โพธิ์ศรี และ เด็กชายกมลพัฒน์ พจน์โพธิ์ศรี

ประวัติการทำงาน

* รอง สว.ผ. 5 กก.สส.น.
* รอง สว.ผ. ศึกษาอบรม กก.นผ.บก.อก.บช.น.
* รอง สว.ผ.1 กก.สส.น. พระนครใต้
* ผู้ช่วยนายเวรอธิบดีกรมตำรวจ
* นายตำรวจราชสำนักประจำ
* ผู้กำกับการนายตำรวจราชสำนักประจำ
* รองผู้บังคับการนายตำรวจราชสำนักประจำ
* ผู้ช่วยหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
* ผู้ช่วยหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
* รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (เทียบเท่ารองผู้บัญชาการ)
* รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (เทียบเท่าผู้บัญชาการ)
* รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) (เทียบเท่าผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
* หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (เทียบเท่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) (พ้น 25 ก.ย.พ.ศ. 2549)
* ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง)
* ที่ปรึกษา (สบ 10) และ รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม :