ศอ.บต.มอบแว่นตาผู้สูงอายุ จ.ยะลา

ศอ.บต.มอบแว่นตาผู้สูงอายุ จ.ยะลา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ศอ.บต. ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม "มอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการรวมพลคน 100 ปี" ขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านทักษิณ จังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 62 คน ร่วมรับมอบ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุจากบ้านทักษิณ จำนวน 6 คน อำเภอเมืองยะลา จำนวน 45 คน อำเภอรามัน จำนวน 7 คน และอำเภอบันนังสตา จำนวน 4 คน

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ได้มีโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ตามโครงการรวมพลคน 100 ปี โดยมีการมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุจำนวน 135 คน ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการมอบไปแล้ว ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจะมีการมอบแว่นตา ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาอีก ในเร็ว ๆ นี้