ในหลวงโปรดเกล้าฯเปิดสมัยประชุมสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ สภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดวันเริ่มประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ในวันที่ 1 ส.ค. อาศัยอำนาจ
ตามความ ในมาตรา 127 มาตรา 128 และ มาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2553 ในวันที่ 1 ส.ค.
2553 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!