เยาวชนต้นน้ำกาฬสินธุ์ร่วมปลูกต้นมะหาด

เยาวชนต้นน้ำกาฬสินธุ์ร่วมปลูกต้นมะหาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ นายกฤษณ์ สุริยินทร์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรค่ายเยาวชนต้นน้ำ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2553 พร้อมนำเยาวชน จาก ร.ร.ห้วยผึ้งพิทยา ร่วมกันศึกษาระบบนิเวศของต้นน้ำลำธารและปลูกต้นมะหาด ซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นักเรียน เยาวชน เจ้าหน้าที่วนอุทยานภูแฝกและเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำลำพะยัง เข้าร่วมกว่า 100 คน

นายพิษณุพงษ์ สาเขตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรต้นน้ำ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้บริเวณแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ๆ ของประเทศ ยังคงมีการบุกรุก เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการเปิดฝึกอบรมเยาวชนต้นน้ำขึ้น โดยจะมุ่งเน้นให้เยาวชนของชาติ ได้ศึกษาระบบธรรมชาติและความหลากหลายของระบบนิเวศต้นน้ำ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนระบบนิเวศต้นน้ำ รวมถึง การจัดการต้นน้ำลำธาร โดยมีทั้งการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ มีการฝึกสอนในการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพของน้ำอย่างง่าย ๆ เพื่อที่จะเป็นนักสืบสายน้ำของชุมชน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ได้เดินป่า เพื่อศึกษาธรรมชาติของจริงอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอีกด้วย