ภารกิจนายกฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางออกจากบ้านพัก ซอยสวัสดี เพื่อปฏิบัติภารกิจ โดยเวลา 08.50 น. นายกฯ จะเดินทางไปรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 ที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ ทำเนียบรัฐบาล และในเวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรี จะให้สัมภาษณ์ Mr.Leslie Lopez ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ Straits Times ของประเทศสิงคโปร์ สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ขณะที่เวลา 12.00 น. จะเดินทางไปพบปะกองบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อ และ เวลา 16.30 น. นายกรัฐมนตรี จะเข้าเฝ้า สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลเข้า
พรรษา ประจำปี 2553 ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

โดยวันนี้ ต้องจับตาท่าทีของ นายกรัฐมนตรี ต่อกรณีการพิจารณาอนุมัติ แผนบริหารจัดการพื้นที่เขาพระวิหาร ในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ที่ ประเทศบราซิล ภายหลังเลื่อนวาระการประชุมออกไปอีก 24 ช.ม. โดยให้ ทางการกัมพูชา และประเทศไทย หารือกันนอกรอบ ก่อนดำเนินการต่อไป